Pasaules banknotesAttēls Nosaukums Kvalitāte Cena
Hong Kong, Chartered Bank 5 Dollars (1970-75) unc

14.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 73a
Preces kods: WB1451

Hong Kong, Chartered Bank 10 Dollars 1981 unc

10.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 77
Preces kods: WB1454

Hong Kong, Chartered Bank 50 Dollars 1982 unc

55.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 78
Preces kods: WB1442

Hong Kong, HSBC 5 Dollars 1975 unc

8.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 181f
Preces kods: WB1455

Hong Kong, HSBC 100 Dollars 1975, 461194 WS unc

185.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 185d
Preces kods: WB2120

Hong Kong, HSBC 10 Dollars 1983 unc

10.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 182j
Preces kods: WB1594

Hong Kong, HSBC 50 Dollars 1983 unc

42.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 184h
Preces kods: WB1452

Hong Kong, HSBC 20 Dollars 1998 unc

5.50 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 201d
Preces kods: WB2432

Hong Kong, HSBC 20 Dollars 2014 unc

4.50 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick
Preces kods: WB1559

Hong Kong, 150 Dollars 2015, Commemorative unc

85.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick
Preces kods: WB1304

Hong Kong, SCB 10 Dollars 1991 unc

4.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 278d
Preces kods: WB1444

Hong Kong, SCB 500 Dollars 2003 unc

85.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 294
Preces kods: WB1341

Hong Kong, SCB 1000 Dollars 2003 unc

160.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 295
Preces kods: WB1343

Hong Kong, SCB 1000 Dollars 2010 unc

145.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick -
Preces kods: WB0051

Hong Kong, HSBC 10 Dollars 1992 unc

4.50 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 191c
Preces kods: WB0896

Hungary, 2 Korona 1920 unc

8.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 58
Preces kods: WB2547

Hungary, 25000 Korona 1922, D74 046756 Fine+

110.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 69a
Preces kods: WB2550

Hungary, 100 Pengo 1930 unc

7.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 98
Preces kods: WB0510

Hungary, 50 Pengo 1932 unc

7.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 99
Preces kods: WB1744

Hungary, 1 Pengo 1938, H913 076540 unc-

50.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 114
Preces kods: WB2545

Hungary, 5 Pengo 1939 aunc

15.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 106
Preces kods: WB2546

Hungary, 2 Pengo 1940 unc

35.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 108
Preces kods: WB2544

Hungary, 1000 Pengo 1943 unc

17.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 116
Preces kods: WB0511

Hungary, 20 Pengo 1944 unc

15.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick M6b
Preces kods: WB2489

Hungary, 100 Pengo 1945 unc

13.00 Eur


Ielikt grozā

Katalogs: Pick 111b
Preces kods: WB2386