Банкноты мираФото Oписание Kачество Цена
Vietnam South, 20 Xu 1966 unc

8.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 38
[code] WB2532

Vietnam South, 500 Dong 1972 unc

4.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 33
[code] WB1034

Vietnam, 100 Dong 1980 unc

10.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 79
[code] WB2501

Viet Nam, 2000 Dong 1988 Vietnam, 2000 Dong 1988 unc

1.10 Eur


В корзину

Каталог: Pick 107a
[code] WB0385

Vietnam, 5000 Dong 1991 (1993) unc

0.80 Eur


В корзину

Каталог: Pick 108
[code] WB1989

Vietnam, 10000 Dong 1993 unc

4.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 115
[code] WB2468

Vietnam, 20000 Dong 1991 (1993) unc

3.20 Eur


В корзину

Каталог: Pick 110
[code] WB1244-0

West African States (Ivory Coast), 1000 Francs 1959-65 (A) unc

45.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 103Ak
[code] WB2188

West African States (Ivory Coast), 1000 Francs 1990 (A) unc

18.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 107Aj
[code] WB2717

West African States (Niger), 1000 Francs 1981 (H) unc

35.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 607Hb
[code] WB1982

West African States (Senegal), 1000 Francs 2003 (K) unc

3.70 Eur


В корзину

Каталог: Pick 715Ka
[code] WA157

West African States (Senegal), 2000 Francs 2003 (K) unc

6.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick 716Ka
[code] WA156

West African States (Senegal), 10000 Francs 2003 (K) unc

30.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 718k
[code] WB2474

Western Samoa, 1 Tala 1980 unc

13.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 19
[code] WB2035

Yemen, 20 Rials 1986 unc

2.30 Eur


В корзину

Каталог: Pick 19c
[code] WB2280

Yemen, 50 Rial 1993 Yemen, 50 Rial 1993 unc

2.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 27
[code] WB0393

Yemen, 100 Rials 1993 unc

1.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick 28
[code] WB1998

Yemen, 1000 Rials 2009 unc

9.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 36a
[code] WB2483

Yemen, 1000 Rials 2017 unc

9.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick
[code] WB2046

Yemen, 200 Rials 2018 unc

2.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick
[code] WB2366

Yugoslavia, 50 Dinara 1931 unc

17.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 28
[code] WB0516

Yugoslavia, 1000 Dinara 1931 unc/unc-

20.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 29
[code] WB1956

Yugoslavia, 100 Dinara 1981 unc

1.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 90b
[code] WB1360

Zaire, 5 Zaires 1977 unc

6.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick 21b
[code] WA135

Zaire, 1 Zaire 1980 unc

6.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 19b
[code] WB2179