Банкноты мираФото Oписание Kачество Цена
China - Mengchiang Bank, 1 Chiao 1940 unc

35.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick J101A
[code] WB1542

China - Provincial Bank of Kwangtung Province, 1 Dollar 1918 XF

22.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick S2401e
[code] WB1546

China - Provincial Bank of Kwangtung Province, 5 Dollars 1918 VF-XF

24.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick S2402b
[code] WB1547

China - Japanese Military, 100 yen 1945 unc

15.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick M30
[code] WB2382

China - Russian Military, 10 Yuan 1946, вК 664068 VF

50.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick M35
[code] WB2739

Colombia, 1 Peso Oro 1953 unc

20.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 398
[code] WB1467

Colombia, 2 Pesos Oro 1955 unc

42.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 390d
[code] WB2318

Colombia, 10 Pesos Oro 1960 unc

65.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 400b
[code] WB2316

Colombia, 10 Pesos Oro 1963 unc

60.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 389f
[code] WB2317

Colombia, 100 Pesos Oro 1967 unc

50.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 403c
[code] WB2315

Colombia, 100 Pesos Oro 1973, A 09178827 unc

100.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 416
[code] WB1842

Colombia, 100 Pesos Oro 1973 unc

7.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 415
[code] WB2314

Colombia, 100 Pesos Oro 1977 unc

7.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick 418a
[code] WB2313

Colombia, 10 Pesos Oro 1980 unc

1.70 Eur


В корзину

Каталог: Pick 407g
[code] WB0804

Colombia, 20 Pesos Oro 1983 unc

2.20 Eur


В корзину

Каталог: Pick 409d
[code] WB0805

Colombia, 50 Pesos Oro 1986 unc

1.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick 425b
[code] WB1105

Colombia, 100 Pesos Oro 1991 unc

1.60 Eur


В корзину

Каталог: Pick 426e
[code] WB1107

Colombia, 200 Pesos Oro 1992 unc

1.40 Eur


В корзину

Каталог: Pick 429A
[code] WB0806

Colombia, 1000 Pesos 2001 unc

2.20 Eur


В корзину

Каталог: Pick 450a
[code] WB1172

Colombia, 20000 Pesos 2010 unc

14.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick
[code] WA070

Colombia, 5000 Pesos 2012 unc

4.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick
[code] WA068

Colombia, 10000 Pesos 2012 unc

8.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick
[code] WA069

Colombia, 2000 Pesos 2016 unc

1.60 Eur


В корзину

Каталог: Pick
[code] WB1465

Comores, 500 Francs 1984 unc

11.50 Eur


В корзину

Каталог: Pick 10
[code] WB1993

Comores, 1000 Francs 1984 unc

21.00 Eur


В корзину

Каталог: Pick 11b
[code] WB1994